Ezân-ı Subh

Sadâ-ı ilâhidir ezân-ı subh Nefha-i rahmânîdir ezân-ı subh Fermân-ı ilâhîdir hem mahşer-i suğrâ Ezân-ı rabbânîdir hem davet-i ihyâ Der kâinat-ı âzam bütün ecrâmıyla Eşcâr u hayvânât u bâd-ı sabâ’ıyla “Eşhedü en lâ ilâhe illallâh” “Eşhedü enne Muhammeden resûllüllâh” Uyan! Mevcûdât tekmil zikr-ü salâtta Hâdî! Kervan dizilmiş râh-ı felahta Dîk-i müezzin sadâ etti hayvânât lisânıyla Tebşîr […]

ben

adem defterine adım yazıldığı gün doğmuşum ben adem’e öğretilen benim ismimdi birlikte yedik yasak meyveyi birlikte kovulduk cennetten adem benim toplamımdı habil ve kabil bendim bendeki iki ben bendim beni öldüren zalim ben mazlum ben pişman olan da ben kargaya özenip beni gömen de habil ve kabil benim toplamımdı leyla ve mecnun bendim aşık ve […]

pirlerin izinden

bülbül gülistanda şakır ey gönül yanmış bağın harabeleriyiz biz uçup gittiler bütün güzel kuşlar ıssız çöllerin viraneleriyiz biz bak duyduğun baykuş sesidir bu karanlık kuytu köşelerde yankılanan gördüğün kara gölgeleridir kara ifritlerin kara dumanlar gibi yüreğimizi yalayan zaman tik-taklara ayarlı bir zaman mekan haritalarda parçalanmış kumaş insan rakamlarla mühürlenmiş nesne bahtsız zamanların divaneleriyiz biz ama […]

ay ve ben

ay bu gece bu gece ay saçlarını çözmüş gelmiş kıyısında kıyısında gönlümün durmuş kendisini sularında sularında ay yıkanır bulmuş saçlarını sularında sularında ay dalgalara salmış ay bu gece bu gece ay bir kelebek olmuş bahçesinde bahçesinde gönlümün uçuşup durmuş dallarında güllerin güllerine ay konmuş ay bu gece dallarında dallarında güllerin gül olmuş ay bu gece […]

Öfke

Gönül semamı mor bulutlar kaplamış; öfke! öfke! Asit yağmurları yağıyor içime; içim, biraz mırra, biraz sirke Kızıl bir usare kusuyorum, sarı baldıran biraz İçim acıyor, içim yanıyor, içim, bu gece, biraz Rilke Bir yetim bakışıdır uzanan ta yüreğime Bir çift göz yükü hasret ve öfke Bir çift göz yükü bulutlar kadar ağır Bir kıvılcım yalasa […]

sen şarkını söyle gel

sen şarkını söyle gel uluyan rüzgâra ve zemheriye inat sen şarkını söyle gel sağır kulaklara mermer heykellere inat en ılık en buğulu en rayihalı nağmelerle peygamber duasıyla evliya nefesiyle demlenmiş sabahın meltemiyle kuşların zikriyle sen şarkını söyle gel gül kokusu bülbül nağmesiyle ayın melâli süreyyanın cemâlî güneşin ateşiyle -yüreğinin ateşiyle- mecnunun aşkı leylanın ‘leyl’i ile […]

âvâre sözler

  tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak zaman mıdır kovalanan bu felekte yoksa ben miyim ben miyim guruba koşan âvâre bahtsız rüyalarım mı yoksa tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak bilge adam ‘umutlarıdır insanı yaşatan’ tükenen ben miyim gecemde […]

hayat kısa

–Şair dostum Selim Erdoğan’a bir gurup vakti idi bir dostum göçüp giden kuşların ardından baka durdu ve bir mısralık şiir ile ‘hayat kısa dostlar’ dedi hüzünlendi dostum dedim bir ılık ses ile bir derviş nefesiyle tut ki uzun olsun değişen ne olacak zamanı yormaktan başka hem uzunluk ve kısalık vehmidir insanın ve de kötü icadı […]